20 czerwca 2015 roku

Sympozjum “Męskie sprawy” organizowane przez Stowarzyszenie “Civitas Christiana”.

P. Jacek Hoga poprowadził dyskusję na temat,  między innymi obowiązku obrony słabszych i prawa do posiadania broni.


 

18 czerwca 20 15 roku

Szkolenie strzeleckie: “Pistolet – zastosowanie w samoobronie”. Zajęcia poprowadził doświadczony instruktor strzelectwa pan Piotr Stempski.


 

18 maja 2015 roku roku

W ramach cyklu wykładów “Droga Wojownika” p. Jacek Hoga wygłosił prelekcję pod tytułem “Kodeks Wojownika”


 

16 kwiecień 2015 roku

Warsztaty na temat potencjalnych zagrożeń na granicy z Obwodem Kaliningradzkim.