Warunki minimum zmian w projekcie nowej Ustawy o Broni i Amunicji propagowanej  przez ROMB, tak by nie pogarszała ona stanu aktualnego i dawała pewne pozytywne  efekty.

 

https://adarma.pl/wp-content/uploads/2015/12/Analiza-projektu-nowej-UoBiA-autorstwa-ROMB1.pdf