Z przyczyn niezależnych od nas dzisiejsze zajęcia są odwołane.