Moralny obowiązek obrony. Dostęp do broni palnej – wykład Jacka Hogi, prezesa Fundacji Ad Arma wygłoszony w Białymstoku 24 stycznia 2016 roku.