Analiza projektu nowej UoBiA promowanej przez ROMB