17 lutego 2017 roku pułkownik Maciej Klisz, szef sztabu Wojsk Obrony Terytorialnej w Dowództwie WOT w Warszawie udzielił nam obszernego wywiadu. Wywiad znajdziecie Państwo tutaj: https://adarma.pl/2017/02/28/wywiad-pr…

Film, który Państwo oglądacie poświęcony jest analizie niezwykle interesujących wiadomości dostarczonych przez Pana pułkownika. Zapraszamy do oglądania!