Aktualne perspektywy obronne dla Polski oraz rola Wojsk Obrony Terytorialnej w świetle amerykańskich planów na 2017 rok. Wykład Jacka Hogi, prezesa Fundacji Ad Arma, wygłoszony w Białymstoku.