Rewolwer czarnoprochowy Remington 1858 (kal. 44, z 8″ lufą), produkcji firmy Uberti podarujemy Panu Adamowi z Gorzyczek. Gratulujemy!

Oto obdarowany:

Pan Adam z Remingtonem

Pan Adam z Remingtonem