Koszulka z uproszczonym logo Fundacji Ad Arma i napisem Molon Labe.

Przed bitwą pod Termopilami Kserkses zażądał od Leonidasa złożenia broni. Król Sparty odpowiedział Molon labe, co zwykle, niezbyt dokładnie, tłumaczy się jako Przyjdź i weź. By w pełni oddać sens słów Leonidasa słowa Molon labe powinniśmy przetłumaczyć jako Przyszedłszy weźmiesz, co oznacza, iż król Sparty, biorąc pod uwagę swoje trudne położenie, zdawał sobie sprawę, że wróg zabierze mu broń, jednak dopiero gdy przybędzie i go pokona. Dobrowolnie jej nie odda.

STO_0312 STO_0313 STO_0314

PRZEJDŹ DO SKLEPU