Poniżej zamieściliśmy propozycje zmian odnoszące się do złożonego przez posłów ruchu Kukiz 15’ projektu Ustawy o Broni i Amunicji, która ma zastąpić ustawę z dnia  21 maja 1999 r. o broni   i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz.576, z 2013 r. poz. 829, z 201 4 r. poz. 295 oraz z 2015 r.   poz. 1505).