Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny PROJEKT FUNDACJ AD ARMA