Stan bezpieczeństwa państwa: Stan polskiego lotnictwa