Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 października 2018r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i jej przemieszczania w stanie rozładowanym w okresie od 19 października 2018r. do 25 października 2018r. na terenie miasta Krakowa obowiązywał będzie zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni oraz przemieszczania jej w stanie rozładowanym .

Więcej na: ochrona24.info