Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 października 2018r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i jej przemieszczania w stanie rozładowanym w okresie od 1 grudnia do 15 grudnia 2018r. na obszarze województw śląskiego i małopolskiego obowiązywał będzie zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni oraz przemieszczania jej w stanie rozładowanym.

Na mocy tego samego rozporządzenia  zakaz będzie obowiązywał na terenie miasta Krakowa w okresie od 19 października do 25 października 2018r.

Więcej na: netgun.pl