Opinia Fundacji o projekcie ustawy o produkcji i obrocie specjalnym