Moralny obowiązek obrony (wykład Jacka Hogi w Warszawie – wideo)