Każdy, kto chce zrozumieć III RP i prowadzoną przez Nią politykę, powinien zapoznać się z tym filmem: