Na naszych oczach formuje się nowa, 4 dywizja Wojska Polskiego. Od dłuższego czasu budowane jest już jej dowództwo. Trwa budowa i modernizacja infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania sztabu. Na papierze wszystko wygląda bardzo dobrze. Jednak czy znajdą się żołnierze, którymi będzie można obsadzić nową dywizję?

To pytanie wydaje się tym bardziej zasadne, gdy spojrzymy na proces powstawania Wojsk Obrony Terytorialnej, które po trzech i pół roku od utworzenia nie osiągnęły nawet połowy zakładanej liczebności, pomimo intensywnej rekrutacji i licznych kampanii społecznych zachęcających do wstąpienia w ich szeregi.

W tym samym czasie trwają zamówienia i zakupy nowego sprzętu dla Wojska Polskiego. Podpisywaniu kontraktów i przekazywaniu pierwszych egzemplarzy zawsze towarzyszy medialne nagłośnienie, które buduje wrażenie zwiększenia naszego potencjału militarnego. Czy dla nowego sprzętu (np. samobieżnych haubic Krab) są już pełne załogi? Czy są zapasowe załogi? Czy na nowym sprzęcie szkolą się rezerwiści?

Tego typu pytań jest wiele. Ciężko jednak znaleźć na nie odpowiedzi. Liczebność Sił Zbrojnych RP to temat, który zawsze wywołuje duże emocje. Niestety, obok nich najczęściej nie pojawiają się fakty i merytoryczne argumenty.

Debata publiczna na temat wielkości naszej armii składa się przeważnie z propagandowych sloganów, politycznych obietnic, dalekosiężnych wizji i ciągłych zapewnień o gotowości bojowej, niezależnie od stanu ukompletowania jednostek. Rzuca się w oczy niemal zupełny brak posługiwania się miernikami i danymi liczbowymi, będącymi podstawą do prezentowania wniosków i argumentów. Nie przedstawia się również alternatyw forsowanych (lub jedynie zapowiadanych) rozwiązań, nawet w celu teoretycznego rozważenia innych możliwości. To wszystko ma bezpośredni wpływ na kształt Wojska Polskiego i nasze bezpieczeństwo.

Aby uzupełnić istotne luki w tej debacie oraz spróbować wskazać właściwy kierunek działań, podjęliśmy się stworzenia nowego raportu Fundacji Ad Arma, dotyczącego liczebności Sił Zbrojnych RP. Będzie to pierwsza tego typu publikacja w naszym kraju.

Raport przedstawi wielkość naszej armii w bardzo szerokim horyzoncie czasowym (1918-2020), z uwzględnieniem kulturowych, politycznych i demograficznych uwarunkowań. Na jego łamach porównamy także liczebność Sił Zbrojnych RP do wojsk innych państw oraz w czytelny sposób zaprezentujemy liczne dane, statystyki oraz prognozy na przyszłość. W raporcie opiszemy także modele sił zbrojnych wybranych państw pod kątem rodzaju służby wojskowej i rekrutacji, dokonamy przeglądu aktów prawnych i dokumentów RP dotyczących poboru i rekrutacji żołnierzy oraz przyjrzymy się wpływowi gospodarki i demografii na liczebność Sił Zbrojnych RP.

Najważniejsze będą jednak wnioski z danych opublikowanych w raporcie, takie jak:

– do czego doprowadziła decyzja o zawieszeniu obowiązkowego poboru podjęta w 2010 roku?
– jaki jest efekt próby pogodzenia w Polsce cech armii zawodowej z cechami armii z poboru?
– czy aktualny model polskich sił zbrojnych jest w stanie w dalszym ciągu zabezpieczać zdolności Wojska Polskiego?
– czy partie polityczne mają realną wizję funkcjonowania Wojska Polskiego?

Oraz, co najważniejsze: co stanie się z Siłami Zbrojnymi RP jeśli nie zostaną podjęte zdecydowane i natychmiastowe działania naprawcze?

Prace nad raportem są już bardzo zaawansowane. Powstawał on przez kilka ostatnich miesięcy. Chcielibyśmy aby w najbliższym czasie ujrzał on światło dzienne w postaci książkowej i dotarł do możliwie szerokiego grona odbiorców, w szczególności osób decyzyjnych związanych z obronnością kraju. W związku z tym, potrzebne jest nam wsparcie naszych Darczyńców aby pokryć koszty związane z jego tworzeniem i wydaniem.

Wszystkie działania Fundacji Ad Arma prowadzone są wyłącznie dzięki pomocy naszych sympatyków i Darczyńców. Dlatego zwracamy się z prośbą o finansowe wsparcie produkcji raportu o liczebności Sił Zbrojnych RP:

https://adarma.pl/wesprzyj/ (szybkie przelewy online, Pay Pal, Blik itp.) lub

numer konta: 64 1020 5011 0000 9802 0292 2334
Fundacja Ad Arma
87-162 Krobia

Każda osoba, która do 20 sierpnia br. wesprze powstanie raportu kwotą co najmniej 50 zł lub większą, otrzyma go od nas w wersji papierowej, gdy tylko się on ukaże. Po przekazaniu darowizny prosimy o kontakt pod adresem: fundacja@adarma.pl i przekazanie danych do wysyłki.

Wiele osób ma problemy z dostępem do rzetelnej wiedzy na temat realnego stanu obronności naszego kraju oraz liczebności Sił Zbrojnych RP. Raport Fundacji Ad Arma ma szansę wypełnić tę lukę. Dzięki niemu każdy będzie miał szansę zweryfikować publikowane w mediach propagandowe informacje dotyczące rozwoju Wojska Polskiego i wyrobić sobie własną opinię na temat wielkości i rzeczywistego potencjału naszej armii.

(Na stronie: https://adarma.pl/biblioteka/ można odnaleźć dużą część naszych raportów i publikacji, w tym wydany niedawno raport na temat stanu polskiego lotnictwa.)