Wykaz obywateli, którzy udzielają poparcia Projektowi Ustawy 1.3