Relacja z obrad Podkomisji Stałej do Spraw Społecznych w Wojsku. Spotkanie dotyczyło Obrony Terytorialnej.