Logowanie użytkownika

Zarejestruj się

Broń powstańców styczniowych i współczesnych Polaków
Kosmetyczne zmiany w ustawie a racja stanu
Zobacz film
Raport w sprawie możliwości obronnych Wojska Polskiego 2018...
Czarnoprochowiec- nie tylko rewolwer. Zobacz film.

Broń powstańców styczniowych i współczesnych Polaków

Kosmetyczne zmiany w ustawie a racja stanu

Zobacz film

Dorośliśmy do Hawkena. Kiedy Rolling Block?

Raport w sprawie możliwości obronnych Wojska Polskiego 2018…

Raport w sprawie możliwości obronnych Wojska Polskiego 2018 A. D. oraz reform w latach 2004 – 2018

 

Aktualnie Wojsko Polskie jest częścią składową Sojuszu Północnoatlantyckiego. Warto pamiętać, że poza korzyściami z tego wynikającymi (wspólne szkolenia, bycie częścią najsilniejszego sojuszu wojskowego) istnieją również konsekwencje innego typu. Ze względu na znaczącą unifikację Sojuszu możliwość samodzielnego, niezależnego od rządzących Sojuszem Amerykanów dowodzenia i zarządzania własnymi siłami zbrojnymi jest znacznie utrudniona. Co szczególnie ważne, próby osiągnięcia własnej kompetencji w produkcji jakiegokolwiek rodzaju uzbrojenia, w której musimy zakupić nową linię technologiczną dostępną u naszych sojuszników są często blokowane przez dyplomację USA. Jest to wygodne zarówno dla Stanów w celu utrzymania zależności nowych krajów NATO, jak i dla Rosji ze względu na utrzymywanie “bliskiej zagranicy” w stanie słabego przedpola na linii granic Federacji, zgodnie z umową Rosja – NATO, na temat budowania zdolności wojskowych nowych krajów NATO. Brak przywiązania do niepodległości (czy też zwykłe lenistwo intelektualne) ze strony rządzących Polską polityków widać po decyzjach i próbach uzależnienia kraju od wsparcia zagranicznego w zakresie rozpoznania i produkcji uzbrojenia.


(więcej…)

Czarnoprochowiec- nie tylko rewolwer. Zobacz film.

Czarnoprochowiec- nie tylko rewolwer

(więcej…)

Do przyjaciół żołnierzy

Do przyjaciół żołnierzy

(więcej…)

Stan polskiej armii na dziś

Jacek Hoga w Mediach Narodowych. (więcej…)

Zobacz film!

Obronność w 2018 roku – podsumowanie (więcej…)

Cele i zadania jednostek specjalnych

Cele i zadania jednostek specjalnych (więcej…)

Rodzaje pozwoleń na broń- Jacek Hoga w programie Stan bezpieczeństwa państwa

Rodzaje pozwoleń na broń- Jacek Hoga w programie Stan bezpieczeństwa państwa

(więcej…)