Logowanie użytkownika

Zarejestruj się

Wykłady w Częstochowie i Wrocławiu
Spotkanie w Częstochowie
Strzelamy z polskiego ARa
Tworzenie polskiego ARa
Homo liber arma gerit - człowiek wolny ma prawo do broni

O nas

Ponieważ jesteśmy wolnymi ludźmi mamy prawo do użycia siły w celu ochrony życia.

Czas najwyższy byśmy przestali obawiać się korzystania z prawa do obrony koniecznej.

Czas najwyższy byśmy byli do tego gotowi moralnie (poprzez nastawienie woli) i praktycznie (posiadając ku temu umiejętności i odpowiednie narzędzia).

Fundacja Ad Arma jest organizacją oddaną idei poszanowania prawa i wolności obywatelskich, ze szczególnym naciskiem na prawo do obrony życia przed nielegalną napaścią i prawa do posiadania broni.

materialy