Logowanie użytkownika

Zarejestruj się

Broń powstańców styczniowych i współczesnych Polaków
Kosmetyczne zmiany w ustawie a racja stanu
Zobacz film
Raport w sprawie możliwości obronnych Wojska Polskiego 2018...
Czarnoprochowiec- nie tylko rewolwer. Zobacz film.

O nas

Ponieważ jesteśmy wolnymi ludźmi mamy prawo do użycia siły w celu ochrony życia.

Czas najwyższy byśmy przestali obawiać się korzystania z prawa do obrony koniecznej.

Czas najwyższy byśmy byli do tego gotowi moralnie (poprzez nastawienie woli) i praktycznie (posiadając ku temu umiejętności i odpowiednie narzędzia).

Fundacja Ad Arma jest organizacją oddaną idei poszanowania prawa i wolności obywatelskich, ze szczególnym naciskiem na prawo do obrony życia przed nielegalną napaścią i prawa do posiadania broni.

materialy