Logowanie użytkownika

Zarejestruj się

Pancerz, silnik plus efektory różne, różniste
Stan bezpieczeństwa państwa: Czy jesteśmy bezpieczni?
Stan bezpieczeństwa państwa: Stan polskiego lotnictwa
Lekka broń przeciw pancerzowi na świętego nigdy
Fundament amerykańskiej potęgi i naszego bezpieczeństwa

O nas

Ponieważ jesteśmy wolnymi ludźmi mamy prawo do użycia siły w celu ochrony życia.

Czas najwyższy byśmy przestali obawiać się korzystania z prawa do obrony koniecznej.

Czas najwyższy byśmy byli do tego gotowi moralnie (poprzez nastawienie woli) i praktycznie (posiadając ku temu umiejętności i odpowiednie narzędzia).

Fundacja Ad Arma jest organizacją oddaną idei poszanowania prawa i wolności obywatelskich, ze szczególnym naciskiem na prawo do obrony życia przed nielegalną napaścią i prawa do posiadania broni.

materialy