biblioteka

Prawny i moralny sprzeciw wobec przymusu szczepień

28/02/2022 | Biblioteka

Opinia w przedmiocie prawnych i moralnych podstaw odmowy poddania się szczepieniom przeciwko COVID-19, sporządzona na dzień 20 lutego 2022 r. w Toruniu.

Właśnie mijają dwa lata od chwili, kiedy polskie media podjęły temat pojawienia się nowego wirusa – Sars-CoV-2. Już w lutym 2020 r. doniesienia prasowe i telewizyjne skupiły się całkowicie na tym patogenie, a z wywoływanej nim choroby – COVID-19 – uczyniły główny temat debaty publicznej. Natychmiast pojawiło się również pytanie o potrzebę ewentualnych zmian prawnych, aby poradzić sobie z nowym zagrożeniem. Pomimo solennych zapewnień (składanych przez przedstawicieli władzy jeszcze w ostatnich dniach lutego), że żadne nowe przepisy nie są potrzebne, już kilka dni później narracji tej całkowicie zaprzeczono. 2 marca 2020 r., bez jakiejkolwiek debaty, czy nawet wcześniejszej zapowiedzi, Sejm w trybie pilnym przyjął tzw. „specustawę covidową”. Równie błyskawicznie przeszła ona kolejne etapy procesu legislacyjnego i już 7 marca została ogłoszona, a 8 marca weszła do obrotu prawnego. Pierwotnie określano ją jako „narzędzie przeznaczone do walki z COVID-19”, w komentarzach medialnych przypisując jej charakter ustawy epizodycznej. Miał być to zestaw szczególnych i wyjątkowych rozwiązań, które pozwolą opanować wirusa i „wrócić do normalności”. Jedną z pierwszych analiz wprowadzonych przepisów stanowił raport opublikowany przez Fundację Ad Arma. Płynące z niego wnioski nie napawały jednak optymizmem – z analizy wynikało, że „specustawa covidowa” niesie poważne zagrożenia nie tylko dla podstawowych wolności i praw obywatelskich, ale wręcz fundamentów ustrojowych naszego państwa. Tym na co zwrócono szczególną uwagę był ponadto fakt, że przepisy nie miały wyłącznie charakteru wyjątkowego i czasowego, ale w ogromnej mierze wprowadzały zmiany do „zwykłego” porządku prawnego. Dnia 31 marca 2020 r. Rada Ministrów wydała pierwsze z – obecnie liczonych już w setkach – rozporządzeń, którymi podjęto swoisty maraton „wypłaszczania krzywej zachorowań”. Przedostające się wówczas do opinii publicznej nieliczne głosy, które wskazywały, że narusza to normy rangi konstytucyjnej skutecznie zagłuszono hasłem „to tylko na dwa tygodnie”. Tak zainicjowany stan nadal trwa, a sprawujący władzę politycy – stosując te same mechanizmy – próbują przeforsować wobec polskiego społeczeństwa kolejne restrykcje, z przymusem szczepień przeciwko COVID-19 na czele.

inne raporty i opracowania

sklep internetowy dla naszych sympatyków

Kupując na 3dom.pro/ad-arma/ wspierasz Fundację

Wesprzyj  

Fundacja Ad Arma utrzymuje się wyłącznie z datków wpłacanych przez sympatyków. Nie korzystamy ze wsparcia ani dotacji z Unii Europejskiej.

Podstawę działalności stanowią wpłacane regularnie, raz na miesiąc darowizny w wysokości 40, 80 złotych lub w innej dowolnej kwocie.

Każde wsparcie jakie otrzymujemy, przeznaczamy na nasze cele statutowe oraz realizację projektów Fundacji. Od Państwa wsparcia zależy sukces naszych działań.

DOTPAY

Wesprzyj za pomocą Blika, przelewu online itp.

PRZELEW TRADYCYJNY

64 1020 5011 0000 9802 0292 2334
Fundacja Ad Arma
87-162 Krobia

PAYPAL

Wesprzyj szybko i wygodnie przez PayPal.