Projekt Ustawy o Broni i Amunicji autorstwa stowarzyszenia ROMB trafił do sejmu. Niżej znajdziecie Państwo informację co, zdaniem Fundacji Ad Arma, można, czy też należałoby, w nim poprawić, by istotnie przyczynił się do poszerzenia wolności w dostępie do broni.

 

https://adarma.pl/wp-content/uploads/2015/12/Analiza-projektu-nowej-UoBiA-autorstwa-ROMB1.pdf

UoBiA-ROMB

 

https://adarma.pl/wp-content/uploads/2015/12/Analiza-projektu-nowej-UoBiA-autorstwa-ROMB1.pdf

Propozycje zmian – Ad Arma