aktualności

Fundacja Ad Arma prezentuje projekt ustawy o dyscyplinie wojskowej

12/03/2024

Fundacja Ad Arma opublikowała właśnie projekt ustawy o dyscyplinie wojskowej. Propozycje legislacyjne autorstwa Fundacji to odpowiedź m.in. na wadliwe regulacje zawarte w uchwalonej pośpiesznie ustawie o obronie Ojczyzny.

Rzeczpospolita znalazła się w sytuacji międzynarodowej poważnie grożącej jej zaangażowaniem w konflikt o dużej intensywności. Zagrożenie militarne suwerenności jest najwyższe od czasu upadku bloku sowieckiego i zakończenia Zimnej Wojny. Jedną z najważniejszych przyczyn tego stanu rzeczy było, w ocenie Fundacji, ignorowanie systemowej kwestii modernizacji i rozbudowy Sił Zbrojnych RP przez wszystkie rządy od początku lat 90 ubiegłego stulecia. Nie wyciągnięto wniosków z wojny rosyjsko-gruzińskiej w 2008 r., a trwający od 2014 r. konflikt na Ukrainie zmienił jedynie podejście propagandowe kolejnego rządu.

Efektem groźby wybuchu pełnoskalowej wojny za naszą wschodnią granicą było wyjątkowe wzmożenie legislacyjne w postaci ustawy o obronie Ojczyzny. Pośpieszne próby nadrobienia wielu lat systemowych zaniedbań i niszczenia Wojska Polskiego, maskowanych wysoce wadliwym rozwiązaniem w postaci Wojsk Obrony Terytorialnej, zaowocowały osiągnięciem niskiej jakości regulacji, jaką zdaniem Fundacji jest wspomniana ustawa o obronie Ojczyzny. (Warto w tym momencie przypomnieć, że w trakcie sejmowych prac nad ustawą o obronie Ojczyzny zespół analityków i prawników Fundacji Ad Arma poświęcił 3 miesiące na przeanalizowanie liczącej ponad 500 stron ustawy. Wedle wiedzy Fundacji, analitycy Fundacji byli jedynymi, którzy to zrobili z grona instytucji i mediów pozarządowych. Owocem tych prac był dokument pt. “Uwagi krytyczne

do rządowego projektu ustawy o obronie Ojczyzny”, który można pobrać ze strony Fundacji.)

W wyniku uchwalenia ustawy o obronie Ojczyzny, jedną z ustaw, które przestały obowiązywać, była ustawa o dyscyplinie wojskowej. Zdaniem Fundacji Ad Arma, ustawę tę można było ocenić co najwyżej na dostateczny z plusem. Była przeformalizowana i skomplikowana w stosowaniu. Jednak ze względu na utrwaloną w SZ RP praktykę stosowania, w rękach kompetentnego przełożonego była skutecznym narzędziem wpływania na służbę podwładnych.

Tymczasem ustawa o obronie Ojczyzny wprowadziła kuriozalne rozwiązanie skupiające kompetencje przełożonego dyscyplinarnego w ręku jedynie dowódców jednostek wojskowych i ich przełożonych (art. 358 ust. 1 uooO) oraz nie wprowadziła wyraźnej definicji przewinienia dyscyplinarnego. Tym samym w zakresie dyscypliny wojskowej wprowadza normy sprzyjające jej obniżeniu. Zrozumienie dysfunkcji obecnie obowiązującej regulacji powinno wynikać ze zrozumienia podstaw prawa karnego procesowego i materialnego. W przypadku prawa procesowego należy uwzględnić fakt, że nie ma znaczenia jakość norm prawa materialnego, skoro nie ma przepisów umożliwiających ich skuteczną egzekucję. W przypadku prawa karnego materialnego brak wyraźnej definicji przewinienia dyscyplinarnego w zasadzie uniemożliwia ściganie kogokolwiek za nie.

W związku ze wspomnianą groźbą udziału SZ RP w konflikcie o dużej intensywności, posiadanie przez dowódców wojskowych wszelkich szczebli narzędzi prawnych umożliwiających skuteczne wprowadzanie dyscypliny wojskowej na odpowiednim poziomie w dowodzonych przez nich komórkach Wojska Polskiego jest zdaniem Fundacji niezbędne.

W opinii Fundacji Ad Arma wprowadzone w ustawie o obronie Ojczyzny rozwiązania musiały drastycznie negatywnie wpłynąć na dyscyplinę wojskową w dwóch aspektach. W pierwszym przełożeni rezygnują ze ścigania naruszeń dyscypliny ze względu na nieefektywność drogi służbowej w tym zakresie. W drugim aspekcie, ze względu na brak potrzebnego narzędzia prawnego, istnieje wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenia przez niższych dowódców pozaprawnych metod oddziaływania na żołnierzy nie spełniających wymaganych standardów.
W związku z tym przedstawiony projekt zakłada przywrócenie władzy dyscyplinarnej każdemu przełożonemu od dowódcy drużyny/ załogi włącznie (art. 3 ust. 1 pkt. 5 projektu).

Powielone z poprzednio obowiązującej ustawy o dyscyplinie wojskowej rozwiązania dotyczące nagradzania pododdziałów w ustawie o obronie Ojczyzny nie znajdują odzwierciedlenia
w możliwości karania pododdziałów, oddziałów i związków taktycznych w określonych sytuacjach. W związku z tym wprowadzono możliwość karania także poprzez rozwiązanie pododdziałów, oddziałów i związków taktycznych SZ RP (Rozdział 2. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej pododdziałów i jednostek wojskowych Działu III Reagowanie dyscyplinarne projektu ustawy). Streszczając:

– w czasie pokoju można rozwiązać (opcjonalnie) jedynie pododdziały za negatywne wyniki szkoleniowe,

– w czasie wojny można rozwiązać nawet związki taktyczne w wypadku dopuszczenia się przez ich żołnierzy zbrodni wojennych np. ludobójstwa, zbrodni na jeńcach czy ludności cywilnej.

Odpowiedzialność jednostek wojskowych skonstruowana jest w sposób prowadzący do uniknięcia zjawiska niesłusznej odpowiedzialności zbiorowej. W szczególności, żołnierze niezaangażowani
w ciężkie naruszenia prawa karnego nie są za nie w żaden sposób karani, pomijając dolegliwość związaną z koniecznością objęcia obowiązków służbowych w jednostce, innej niż karnie rozwiązywana.

Projekt wprowadza również możliwość oddziaływania dyscyplinarnego wobec żołnierzy
i pododdziałów niespełniających wymaganych norm wyszkolenia indywidualnego lub zbiorowego. Zagrożenie konfliktem zbrojnym powinno ułatwić wprowadzenie rozwiązań stawiających na właściwym miejscu indywidualną gotowość bojową żołnierzy. W przypadku żołnierzy zawodowych takim środkiem ma być odsunięcie od czynności służbowych żołnierza zawodowego (art. 34 ust. 1 pkt. 4 projektu). Podczas odsunięcia kompetencje żołnierza na zajmowanym stanowisku zostałyby ograniczone w sposób określony przez przełożonego, zostałby on poddany nadzorowi służbowemu innego żołnierza zawodowego oraz zostałoby ograniczone jego uposażenie do czasu spełnienia przez niego norm szkoleniowych określonych w odrębnych przepisach.

Projekt wprowadza też pojęcie jednostek elitarnych do SZ RP (art. 34 ust. 1 pkt. 5 projektu). Będą to jednostki, do których ze względu na przeznaczenie będą rekrutowani żołnierze spełniający szczególne, wyższe od zwykłych wymagania psychofizyczne lub kompetencyjne. Nowością przewidzianą w projekcie będzie przyznanie dowódcom jednostek elitarnych możliwości błyskawicznego usuwania z szeregów żołnierzy, którzy wymagane zdolności utracili lub ich nie osiągnęli w wymaganym terminie. Zdaniem Fundacji jest to problem, przede wszystkim, wojsk specjalnych, do których trafiają żołnierze, którzy spełnili wymagania selekcyjne, ale na kolejnych etapach szkoleniach nie osiągnęli odpowiednich kompetencji. W związku z czym nie są w stanie pełnić służby na zajmowanych stanowiskach służbowych. Brak jest obecnie podstaw prawnych do ich szybkiego przeniesienia poza jednostkę wojskową. Projekt rozwiązuje tą kwestię. Do jednostek elitarnych będą się zaliczały nie tylko jednostki wojsk specjalnych, ale również wybrane jednostki innych rodzajów sił zbrojnych.

Jako zasadniczą formę postępowania dyscyplinarnego przyjęto drogę ustną oraz jego jak najdalej idące odformalizowanie (art. 49 ust. 2 projektu). Wprowadzono także istotne ograniczenie dla tzw. “cudownych dzieci”, najczęściej posiadających powiązania rodzinne z generalicją WP, w postaci ograniczenia błyskawicznego awansowania za zasługi przez wprowadzenie wymogów: po pierwsze osiągnięcia przez awansowanego wszystkich wymogów szkoleniowych w postaci przewidzianych w odrębnych przepisach kursów lub szkoleń niezbędnych na zajmowanym stanowisku, po drugie niemożliwość przedwczesnego, bez spełnienia wymogu odpowiedniej wysługi na stanowisku oraz ukończenia wymaganych kursów, kolejnego awansowania (art. 7 ust. 8 projektu).

Projekt ustawy o dyscyplinie wojskowej można pobrać ze strony Fundacji Ad Arma.

link: https://adarma.pl/2024/03/12/projekt-ustawy-o-dyscyplinie-wojskowej-fundacji-ad-arma/

Więcej aktualności

Skarpeta jako “offensive weapon”

Skarpeta jako “offensive weapon”

aktualnościWyrok ograniczenia wolności i 900 funtów kary usłyszał mężczyzna w Wielkiej Brytanii za posiadanie w miejscu publicznym… skarpety z włożoną do środka kulą bilardową. Przedmiot ten został zakwalifikowany przez brytyjski sąd jako „offensive weapon”. 25-leni...

Znaleziono przerażający nóż

Znaleziono przerażający nóż

aktualności„Przerażający, 11-calowy nóż znaleziono w pobliżu przystanku autobusowego” – donosi lokalna prasa brytyjska. „Zszokowani policjanci opublikowali na Twitterze zdjęcie tego znaleziska.” Jak mówią funkcjonariusze, ten „groźny nóż” został przeznaczony do...

Rozwiąż równanie

Rozwiąż równanie

aktualności„Sieją terror w Niemczech – jadą do Polski. Za Odrą trwają ataki śniadych nożowników„. To jeden z nagłówków medialnych opisujących aktualną sytuację w Europie. Równolegle mamy do czynienia z przyjęciem przez UE tzw. paktu migracyjnego. Jakie mogą być tego...

To są stresujące przedmioty

To są stresujące przedmioty

aktualnościBrytyjska policja przeprowadziła najazd na dom w jednej z miejscowości w pobliżu Manchesteru, ponieważ zamieszkujące go osoby opublikowały w mediach społecznościowych zdjęcia posiadanej przez siebie broni. Funkcjonariusze skonfiskowali kuszę, noże, miecze,...

Byś bał się pomyśleć

Byś bał się pomyśleć

aktualnościWzrost liczby ataków z użyciem noży wzmaga niepokój opinii publicznej - artykuł o takim nagłówku opublikowała niedawno brytyjska sekcja portalu Associated Press. Wielka Brytania przoduje w zakresie zakazów ograniczeń i represji dotyczących posiadania noży....

Czyim sojusznikiem jest NATO?

Czyim sojusznikiem jest NATO?

aktualnościJens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, zabrał niedawno publicznie głos mówiąc, iż: "NATO istnieje, aby bronić 32 narodów oraz praw naszych społeczeństw do swobodnego i spokojnego życia. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Bifobii i...

W razie zagubienia śrubokrętu dzwoń 112

W razie zagubienia śrubokrętu dzwoń 112

aktualnościW ramach akcji „Życia nie noże” („Lives Not Knives”) brytyjska policja przygotowała ulotkę dla mieszkańców. Przetłumaczono ją na szereg języków, w tym na polski. Czy wiesz, po czym poznać, że ktoś nosi nóż? Czy wiesz dlaczego, ktoś może chcieć nosić nóż? -...

Noże tylko dla pełnoletnich!

Noże tylko dla pełnoletnich!

aktualności"Nie sprzedajemy noży osobom poniżej 18 roku życia" - taka informacja pojawiła się obok noży i narzędzi na półkach jednej z sieci marketów działających na polskim rynku. Oczywiście nie nastąpiła wcześniej żadna zmiana w prawie dotycząca kupowania i...

“Trzeba być gotowym na każdą sytuację”

“Trzeba być gotowym na każdą sytuację”

aktualności"Trzeba być gotowym na każdą sytuację" - powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz dodając przy tym, że ma spakowany plecak ucieczkowy. Komentarz Fundacji Ad Arma: Jesteśmy gotowi na wojnę czy do ucieczki? Niech się politycy zdecydują. Widmo Zaleszczyk...

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

  Adres email (wymagane)

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych w Polityce Prywatności

  sklep internetowy dla naszych sympatyków

  Kupując na 3dom.pro/ad-arma/ wspierasz Fundację

  Wesprzyj  

  Fundacja Ad Arma utrzymuje się wyłącznie z datków wpłacanych przez sympatyków. Nie korzystamy ze wsparcia ani dotacji z Unii Europejskiej.

  Podstawę działalności stanowią wpłacane regularnie, raz na miesiąc darowizny w wysokości 40, 80 złotych lub w innej dowolnej kwocie.

  Każde wsparcie jakie otrzymujemy, przeznaczamy na nasze cele statutowe oraz realizację projektów Fundacji. Od Państwa wsparcia zależy sukces naszych działań.

  DOTPAY

  Wesprzyj za pomocą Blika, przelewu online itp.

  PRZELEW TRADYCYJNY

  64 1020 5011 0000 9802 0292 2334
  Fundacja Ad Arma
  87-162 Krobia

  PAYPAL

  Wesprzyj szybko i wygodnie przez PayPal.