aktualności

Nowy raport na temat WOT

20/02/2024

Fundacja Ad Arma opublikowała nowy raport „Tabele WOT. Praktyka tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej”. Publikacja jest już dostępna do kupienia w formie papierowej. Celem raportu jest uporządkowanie dostępnych danych, nie objętych klauzulami dostępu do informacji niejawnych, dotyczących WOT oraz ich synteza. Dostępne na rynku opracowania powielają, bez prób głębszej analizy, przekaz wywodzący się z Dowództwa WOT, Ministerstwa Obrony Narodowej lub polityków. Zgłaszane zastrzeżenia rzadko są podnoszone w sposób nadający im właściwe, czyli istotne, a nawet krytyczne znaczenie. Najczęściej następuje powielenie infantylnych tez o tym jak to SPECNAZ, czy rosyjskie kolumny pancerne zostaną powstrzymane przez gospodynie domowe z karabinami w szufladzie. Prób weryfikacji propagandy sukcesu z rzeczywistością, niestety, nie ma w analizach dostępnych publicznie. Tę lukę Fundacja Ad Arma chce uzupełnić, prosząc jednocześnie ośrodki z lepszym dostępem do źródeł o pogłębienie tych badań.

W raporcie przeanalizowano obietnice złożone z okazji formowania WOT, takie jak samodzielne prowadzenie działań nieregularnych przez WOT, rozwinięcie brygady WOT w trzy lata czy stopień ukompletowania personelem. Jak wykazano, na 8 złożonych obietnic 5 nie zostało dotrzymanych, tzn. postawione cele nie zostały osiągnięte, a 3 zostały osiągnięte w sposób dalece wątpliwy.

Praprzyczyną najistotniejszych zastrzeżeń podniesionych w raporcie jest brak doktryny Wojsk Obrony Terytorialnej. Istnieją wprawdzie różnego rodzaju dokumenty doktrynalne, jednak ich zapisy nie tworzą spójnej wizji prowadzenia działań taktycznych. Co gorsza, uregulowania w nich zawarte są sprzeczne z regulaminami działań taktycznych Wojsk Lądowych, czyli rodzaju sił zbrojnych, z którym WOT ma blisko współdziałać. Co zupełnie oczywiste, występuje ścisły związek pomiędzy brakiem doktryny rodzaju sił zbrojnych, a niespójną organizacją i wyposażeniem jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej.

Raport „Tabele WOT” porusza także zagadnienie systemu szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Zdaniem autorów publikacji, jest on absurdem, gdyż zakłada szkolenie pododdziału do szczebla kompanii przez siedemdziesiąt dwa miesiące. W związku z tym, należy wątpić czy, przy podawanej oficjalnie rotacji personelu w pododdziałach, będzie można wyszkolić jakiekolwiek kompanie w skali całego WOT.

Raport zwraca także uwagę na problemy związane z liczebnością WOT. Wbrew zapowiedziom decydentów, zarówno politycznych, jak i wojskowych, nabór personelu do WOT okazał się spektakularną porażką. Założenia na rok 2020 zrealizowano w nieco ponad 50%, mimo szerokich działań propagandowych. Dwa lata później ukompletowanie WOT wzrosło do 67% i wątpliwym jest czy uda się w ogóle osiągnąć zamierzoną liczbę 53 000 żołnierzy. Łatwość opuszczenia służby, przez wszystkich żołnierzy służby terytorialnej, duża rotacja personelu, oraz bardzo duży odsetek kobiet w służbie (często nie mających obowiązku prawnego służby podczas wojny, a mających prawny i etyczny obowiązek opieki nad małoletnimi dziećmi) zdecydowanie obniżają gotowość bojową i tak nieukompletowanych przez braki personelu jednostek WOT.

Raport odnosi się także do takich kwestii jak formowanie kadry oficerskiej WOT oraz porusza bardzo istotną, a całkowicie przemilczaną w przestrzeni publicznej, komentarzach i analizach, sprawę kosztów funkcjonowania WOT, które są zbliżone do maksymalnych zakładanych wydatków przy zdecydowanie niższym od zakładanego ukompletowaniu i braku gotowości bojowej.

W ocenie Fundacji, terytorialna służba wojskowa stanowiła interesujący pomysł wykorzystania patriotycznej postawy Polaków nie będących zainteresowanymi zawodową służbą wojskową. Jednak sposób jej realizacji uwypuklił, zdaniem Fundacji, wszystkie patologie toczące Polskę oraz jej Siły Zbrojne na poziomie politycznym. Stworzono propagandowy Rodzaj Sił Zbrojnych, który przez wykazane głębokie wady strukturalne, nie jest w stanie wykonywać niemal żadnych z założonych zadań, prawdopodobnie poza pomocą w ramach klęsk żywiołowych, które to zadania powinny leżeć, przede wszystkim w gestii, praktycznie nieistniejącej obrony cywilnej.

Przy okazji publikacji raportu Fundacja Ad Arma po raz kolejny ponawia obecny w poprzednich raportach apel, przede wszystkim do Ministerstwa Obrony Narodowej, o stałą praktykę jawności danych dotyczących zamierzonej organizacji, liczebności, uzbrojenia i wyposażenia jednostek Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.  Wprowadzana przez rządy Mateusza Morawieckiego praktyka utajniania wszystkiego służy jedynie dezinformacji społeczeństwa. Obce służby bądź otrzymają wszystkie informacji na tacy (w przypadku sojuszników), bądź nie mają najmniejszych problemów ze zdobyciem potrzebnych informacji, biorąc pod uwagę niezwykłe braki kompetencyjne naszych służb specjalnych oraz niefrasobliwość wypowiedzi części wojskowych, a zwłaszcza polityków. Tajność dotycząca WOT polega miedzy innymi na tym, że jawne regulaminy i instrukcje tam obowiązujące są trudno dostępne. Niektóre z nich są niedostępne nawet w bibliotekach uczelni wojskowych. Jawność nie tylko nie zaszkodzi Siłom Zbrojnym, lecz wręcz przyczyni się do podniesienia jakości debaty publicznej nad zagadnieniami obronności i sensowności wdrażanych rozwiązań.

Raport Fundacji Ad Arma „Tabele WOT. Praktyka tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej” jest już dostępny do zakupu w wersji papierowej. Link: https://3dom.pro/19835-tabele-wot-praktyka-tworzenia-wojsk-obrony-terytorialnej-red-jacek-hoga.html

Więcej aktualności

Dotacje UE na zwiększenie produkcji amunicji

Dotacje UE na zwiększenie produkcji amunicji

aktualnościUnia Europejska zamierza przekazać ze swojego budżetu 500 milionów euro na zwiększenie produkcji amunicji w zakładach zbrojeniowych. Wedle informacji opublikowanych w Dzienniku Gazeta Prawna, głównym beneficjentem wsparcia będą niemieckie koncerny, a Polska...

Jak szkoli się WOT?

Jak szkoli się WOT?

aktualnościKrótka charakterystyka procesu szkolenia żołnierza i pododdziałów wojsk obrony terytorialnej wygląda następująco: cały cykl szkolenia trwa aż 72 miesiące, czyli sześć lat. Po szkoleniu podstawowym lub wyrównawczym (dla żołnierzy z innych rodzajów wojsk,...

Liczebność Wojsk Obrony Terytorialnej

Liczebność Wojsk Obrony Terytorialnej

aktualnościW listopadzie 2015 r. podczas przedstawiania posłom Komisji Obrony Narodowej Informacji Ministra Obrony na temat aktualnych problemów obronności oraz planów działań resortu w 2016 r. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz zapowiedział utworzenie...

Komu sprzyjają zakazy posiadania broni?

Komu sprzyjają zakazy posiadania broni?

aktualnościPolicjanci z trójmiejskiej drogówki zatrzymali mężczyznę, który miał orzeczonych 7 sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Kierujący nie miał włączonych świateł, zapiętych pasów i ubezpieczenia OC. Miał za to narkotyki. Liczne zakazy i przepisy prawne nie...

Myśliwi i polowanie, po co to komu?

Myśliwi i polowanie, po co to komu?

aktualnościPoprzedni tydzień w dużym stopniu upłynął pod znakiem protestów rolniczych. Mniejszy rozgłos uzyskał fakt, że do rolników dołączyli się myśliwi. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało bowiem szereg ograniczeń w prowadzeniu gospodarki łowieckiej....

W XXI wieku zakażą grotów do łuków i kusz?

W XXI wieku zakażą grotów do łuków i kusz?

aktualnościPo tym jak w Wielkiej Brytanii zakazano noży i postawiono postulat zakazu posiadania długiej broni białej, brytyjski rząd pochylili się nad przestępczością dokonywaną za pomocą kusz i proc. Stwierdzono, że są to incydentalne zjawiska. W związku z tym...

Nowy raport już dostępny do zakupu!

Nowy raport już dostępny do zakupu!

aktualnościRaport Fundacji Ad Arma "Tabele WOT. Praktyka tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej" już jest dostępny do zakupu w wersji papierowej. Link: https://3dom.pro/19835-tabele-wot-praktyka-tworzenia-wojsk-obrony-terytorialnej-red-jacek-hoga.html[dsm_text_divider...

Skanowanie ludzi w poszukiwaniu broni

Skanowanie ludzi w poszukiwaniu broni

aktualnościBrytyjska policja wkrótce ma otrzymać urządzenia umożliwiające skanowanie i prześwietlanie ludzi na ulicy (bez ich wiedzy i zgody) w celu wykrywania noży ukrytych pod ubraniem oraz innej broni. Jak powiedział brytyjski minister Chris Philp, nowa...

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

  Adres email (wymagane)

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych w Polityce Prywatności

  sklep internetowy dla naszych sympatyków

  Kupując na 3dom.pro/ad-arma/ wspierasz Fundację

  Wesprzyj  

  Fundacja Ad Arma utrzymuje się wyłącznie z datków wpłacanych przez sympatyków. Nie korzystamy ze wsparcia ani dotacji z Unii Europejskiej.

  Podstawę działalności stanowią wpłacane regularnie, raz na miesiąc darowizny w wysokości 40, 80 złotych lub w innej dowolnej kwocie.

  Każde wsparcie jakie otrzymujemy, przeznaczamy na nasze cele statutowe oraz realizację projektów Fundacji. Od Państwa wsparcia zależy sukces naszych działań.

  DOTPAY

  Wesprzyj za pomocą Blika, przelewu online itp.

  PRZELEW TRADYCYJNY

  64 1020 5011 0000 9802 0292 2334
  Fundacja Ad Arma
  87-162 Krobia

  PAYPAL

  Wesprzyj szybko i wygodnie przez PayPal.

  Dane kontaktowe

    87-162 Krobia
    +48 731 160 382
    fundacja@adarma.pl

  Godziny pracy

  Pn- Pt: 8:00 - 15:30
  Sobota: 8:00 - 15:30
  Niedziela: Zamknięte

  sprawdź co u nas

  Copyright © 2024 Fundacja Ad Arma. All rights reserved.

  DOTPAY

  Wesprzyj za pomocą Blika, przelewu online itp.

  PRZELEW TRADYCYJNY

  64 1020 5011 0000 9802 0292 2334
  Fundacja Ad Arma
  87-162 Krobia

  PAYPAL

  Wesprzyj szybko i wygodnie przez PayPal.