Jacek Hoga, prezes Fundacji Ad Arma o obronie koniecznej. W załączniku nasza propozycja zmian w prawie.


Nasza propozycja zmiany w prawie