Po rozmowie z przedstawicielem Fabryki Broni przyszedł czas na wizytę na strzelnicy.