Niemiecki feldmarszałek Erich von Manstein powiedział „Klęska Polski była niechybnym następstwem iluzji, której poddano się w Warszawie odnośnie działania sojuszników, jak także przecenieniem własnych sił pod względem możliwości stawiania długotrwałego oporu”.