Broń ratuje życie, kto obroni broń przed urzędnikami?!