Krojenie salami, zakaz noszenia broni 11 listopada

Krojenie salami, zakaz noszenia broni 11 listopada Jedziemy na jednym wózku, w Kanadzie zakazują posiadania, i nas noszenia w święto niepodległości. Mimo wszystko należy walczyć. W Sejmie idzie dalej projekt Republikanów zrobiony przy wsparciu Fundacji Ad Arma. Jeśli...

Obrona “konieczna” oczami eksperta Ordo Iuris

Obrona “konieczna” oczami eksperta Ordo Iuris Na kanwie wywiadu prawnika z Ordo Iuris z Pawłem Chmielewskim z PCH24.TV dzisiaj porozmawiamy o kwestii obrony „koniecznej”. Czego nie rozumie mecenas Filip Wołoszczak w zakresie omawianego tematu? Jaka jest...

W konstytucji wszyscy są równi, a w planach rządu?

W konstytucji wszyscy są równi, a w planach rządu? W przestrzeni publicznej pojawił się projekt ustawy o ochronie ludności i klęskach żywiołowych. To już kolejny przykład, po kwestii dostępu do broni, gdy rząd proponuje utworzenie elitarnej kasty w ramach naszego...

Nóż – narzędzie czy broń

Nóż – narzędzie czy broń Dzisiaj skupimy się na nożach jako na potencjalnych narzędziach do samoobrony. W jaki sposób dzielimy noże ze względu na długość ostrza i możliwość składania bądź nie? Jakie naszym zdaniem są plusy i minusy dostępnych na naszym rynku noży? Czy...