Jeśli nie będziemy walczyli o prawo do obrony życia przy użyciu współczesnych narzędzi to obudzimy się niewolnikami, tak jak to ma miejsce w wielu innych europejskich krajach. Czego dobitnym przykładem jest Wielka Brytania, gdzie nie tylko zdelegalizowano prywatne posiadanie przedmiotów służących samoobronie, ale podważono prawo do obrony! Tak więc stańmy do walki nie tylko w obronie tego co mamy, lecz również sięgnijmy po to co nam się słusznie należy. Fundacja Ad Arma staje w pierwszej linii obrony prawa do życia, prawa do brony życia. Nie ma kompromisu w sprawie prawa do życia, czy obrony koniecznej.
Nie stoimy na stanowisku prawa do rekreacji, czy polowań. Choć najczęściej do tego służy broń palna.
Walczymy o praktyczne zapewnienie naszego prawa do życia, prawa do obrony koniecznej.
Broń palna jest niezbędnym gwarantem bezpieczeństwa obywateli.