Zostaliśmy poproszeni o opinię na temat raportu, przygotowanego przez europosłankę Panią Vicky Ford, dotyczącego przyjętej przez Komisję Europejską poprawki do Dyrektywy 91/477/EEC.

Raport Pani Vicky Ford oraz nasza opinię na jego temat, w polskiej i angielskiej wersji językowej, znajdą Państwo poniżej.

https://adarma.pl/wp-content/uploads/2015/12/Analiza-projektu-nowej-UoBiA-autorstwa-ROMB1.pdf    Raport na temat propozycji nowej dyrektywy autorstwa Pani Vicky Ford

 

https://adarma.pl/wp-content/uploads/2015/12/Analiza-projektu-nowej-UoBiA-autorstwa-ROMB1.pdf     Analiza raportu pani Vicky Ford w sprawie projektu nowej dyrektywy o broni

 

https://adarma.pl/wp-content/uploads/2015/12/Analiza-projektu-nowej-UoBiA-autorstwa-ROMB1.pdf     Analysis of the report of Mrs. Vicky Ford on the new draft directive on arms