Zachęcamy do zwrócenia uwagi na interesujące zestawienie opublikowane przez magazyn Strzał.pl. To statystyka pokazująca liczbę wydanych pozwoleń na broń oraz liczbę egzemplarzy broni w posiadaniu Polaków na przestrzeni lat 1998-2019.

Statystyki KGP - horizont light

Patrząc na wykres kilka rzeczy mocno rzuca się w oczy.

Po pierwsze, na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat ponad dwukrotnie spadła liczba osób posiadających w naszym kraju pozwolenie na broń. Na chwilę obecną jest w Polsce tylko 224 651 wydanych “osobo-pozwoleń”. Do tej liczby zaliczają się wszystkie rodzaje pozwoleń łącznie (myśliwskie, sportowe, kolekcjonerskie, ochrony osobistej itp). W praktyce, jedna osoba może posiadać jednocześnie (i często posiada) kilka różnych pozwoleń, np. sportowe i kolekcjonerskie. W związku z tym rzeczywista liczba osób posiadających broń jest niższa niż liczba pozwoleń. Na tym przykładzie doskonale widać jak bardzo rozbrojonym narodem jesteśmy, skoro na ponad trzydzieści milionów ludzi tylko niewielki ułamek społeczeństwa jest dopuszczonych do posiadania jakiejkolwiek broni.

Po drugie, w tym samym okresie czasu liczba egzemplarzy broni w rękach Polaków zmniejszyła się o ponad 220 000. Co więcej, gdyby porównywać najgorszy pod względem ilości broni w Polsce rok 2014 z rokiem 1998 widać, że liczba posiadanej przez nasze społeczeństwo broni spadła o blisko 400 000, aby przez następne lata wzrosnąć do obecnego poziomu.

Po trzecie, liczba osób, które uzyskują pozwolenie na broń, wzrasta bardzo powoli. W obecnym tempie nie uda się upowszechnić posiadania broni w naszym narodzie jeszcze przez kilkaset lat. Wykres dobrze pokazuje również, że minimalne wzrosty, które obserwujemy w ostatnich latach, wcale nie muszą się utrzymać. Rozmaite wydarzenia społeczne i polityczne a także zmiany w prawie (lub nawet zapowiedzi takich zmian) mogą szybko i rażąco wpłynąć zarówno na liczbę pozwoleń jak i ilość posiadanej broni przez Polaków. Wszelkie wysiłki, które szeroko pojęte środowisko strzeleckie podejmuje na rzecz upowszechniania strzelectwa i zachęcania kolejnych osób do wyrabiania pozwoleń na broń, mogą być więc szybko zrujnowane. Z doniesień medialnych wiemy, że rząd właśnie pracuje nad wprowadzeniem kolejnych ograniczeń w dostępie do broni. W zależności od podjętych decyzji politycznych, w kolejnych latach statystyka może się więc znów zmienić w sposób radykalny.

Decyzje polityków mogą mieć też ogromny wpływ na dużą grupę osób, które nie są uwzględnione w opublikowanych statystykach. To posiadacze broni czarnoprochowej, która (na szczęście) nie wymaga w Polsce zezwolenia i rejestracji. Próba ograniczenia dostępu do tego rodzaju broni lub wprowadzenie nakazu jej państwowego ewidencjonowania z pewnością wpłynie hamująco na rozwój strzelectwa czarnoprochowego w naszym kraju i jeszcze bardziej pogłębi rozbrojenie naszego narodu.

Omawiając powyższe zestawienie warto też odnotować, że w trakcie trwania rządów Prawa i Sprawiedliwości wzrost liczby pozwoleń na broń był mniejszy niż za czasów Platformy Obywatelskiej. Rzeczywistość zweryfikowała więc medialną propagandę, za pomocą której PiS stara się budować wizerunek ugrupowania proobronnego i prostrzeleckiego.

Statystyki ujęte na zaprezentowanym przykładzie oraz dynamika zmian, którą można zaobserwować na wykresie, pokazują wyraźnie, że nie da się upowszechnić posiadania broni w Polsce bazując na systemie państwowych pozwoleń i koncesji. Jeżeli władza może wydać komuś pozwolenie na posiadanie broni, to w każdej chwili może je również cofnąć lub zmienić warunki na jakich można tę broń nabywać i posiadać. Może również szybko zmienić zasady dostępu do jej części (np. magazynków, prochu itp), co w oczywisty sposób przełoży się na liczbę posiadanej przez Polaków broni oraz jej rodzaj.

Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest działanie na rzecz powszechnego prawa do posiadania broni, bez pozwoleń i rejestracji. W tym celu powstała Fundacja Ad Arma. Niedawno opublikowaliśmy materiał video (https://www.youtube.com/watch?v=jTSBba3rvZk), w którym na spokojnie tłumaczymy dlaczego broń powinna być dostępna bez pozwoleń dla każdego a także nagranie (https://www.youtube.com/watch?v=H6wIB9DS57s) za pomocą którego wyjaśniamy w jaki sposób dążyć do tego celu w obecnych, polskich realiach. Zachęcamy do ich obejrzenia i udostępnienia ich swoim znajomym.

Fundamentem wszelkich zmian w społeczeństwie jest praca u podstaw. Za pomocą dostępnych nam środków staramy się ją wykonywać, dlatego dziękujemy wszystkim Darczyńcom Fundacji, których pomoc umożliwia nam działania na rzecz odzyskania przez Polaków ich podstawowych praw i wolności.