Logowanie użytkownika

Zarejestruj się

Zapraszamy do sklepu!
Aktualne perspektywy obronne dla Polski
Parę uwag w sprawie obrony koniecznej
Wesprzyj Fundację Ad Arma
Będziemy mogli się bronić... w domu... nie zawsze

O nas

Ponieważ jesteśmy wolnymi ludźmi mamy prawo do użycia siły w celu ochrony życia.

Czas najwyższy byśmy przestali obawiać się korzystania z prawa do obrony koniecznej.

Czas najwyższy byśmy byli do tego gotowi moralnie (poprzez nastawienie woli) i praktycznie (posiadając ku temu umiejętności i odpowiednie narzędzia).

Fundacja Ad Arma jest organizacją oddaną idei poszanowania prawa i wolności obywatelskich, ze szczególnym naciskiem na prawo do obrony życia przed nielegalną napaścią i prawa do posiadania broni.

materialy