Debata z udziałem Jacka Hogi w Katowicach
Wykład Jacka Hogi w Białymstoku
Amerykanie o możliwości obrony państw bałtyckich
AKADEMIA MŁODEGO STRZELCA - start!
Amerykańskie plany, polskie wykonanie - Wojska Obrony Terytorialnej 2017

O nas

Ponieważ jesteśmy wolnymi ludźmi mamy prawo do użycia siły w celu ochrony życia.

Czas najwyższy byśmy przestali obawiać się korzystania z prawa do obrony koniecznej.

Czas najwyższy byśmy byli do tego gotowi moralnie (poprzez nastawienie woli) i praktycznie (posiadając ku temu umiejętności i odpowiednie narzędzia).

Fundacja Ad Arma jest organizacją oddaną idei poszanowania prawa i wolności obywatelskich, ze szczególnym naciskiem na prawo do obrony życia przed nielegalną napaścią i prawa do posiadania broni.

materialy