Stan propozycji w Brukseli na dzień 5 XII 2016 r.
Rewolwer Colt Navy - podarujemy go jednemu spośród Państwa. Może Tobie?
Spotkanie z Jackiem Hogą w Łodzi. Zapraszamy!
Wesprzyj Fundację Ad Arma - razem zmienimy rzeczywistość
Makijaż dla AKMS' a

Prawo do życia

Ponieważ jesteśmy wolnymi ludźmi mamy prawo do użycia siły w celu ochrony życia.

Czas najwyższy byśmy przestali obawiać się korzystania z prawa do obrony koniecznej.

Czas najwyższy byśmy byli do tego gotowi moralnie (poprzez nastawienie woli) i praktycznie (posiadając ku temu umiejętności i odpowiednie narzędzia).

Fundacja Ad Arma jest organizacją oddaną idei poszanowania prawa i wolności obywatelskich, ze szczególnym naciskiem na prawo do obrony życia przed nielegalną napaścią i prawa do posiadania broni.