Spotkania z Jackiem Hogą na Śląsku
Amerykańska Polityka wobec Polski 2017
Konferencja w sprawie dyrektywy Bieńkowskiej - Polacy to nie Finowie i militaryzacja uchodźców
Prawdziwy kompromis
Akcja 5 - 10 - 15.

Prawo do życia

Ponieważ jesteśmy wolnymi ludźmi mamy prawo do użycia siły w celu ochrony życia.

Czas najwyższy byśmy przestali obawiać się korzystania z prawa do obrony koniecznej.

Czas najwyższy byśmy byli do tego gotowi moralnie (poprzez nastawienie woli) i praktycznie (posiadając ku temu umiejętności i odpowiednie narzędzia).

Fundacja Ad Arma jest organizacją oddaną idei poszanowania prawa i wolności obywatelskich, ze szczególnym naciskiem na prawo do obrony życia przed nielegalną napaścią i prawa do posiadania broni.

materialy